Kontakt / Öppettider / Styrelse / Om oss / Bli medlem

Öppettider

Söndagar kl. 13-16.

Vi finns i Mellangården i Akalla By

 

Kontakta oss:

Norra Järva hembygdsförening

E-mail: jarvabygdsnabelagmail.com

Kontakta oss gärna via någon i vår styrelse:

Namn på styrelsemedlemmar Funktion telefon

- Vakant, Ordförande 

- Lisbeth Lindberg, Sekreterare 08-750 91 95 

- Lars Blom, Kassör 079-075 43 05

- Adam Kondzior, Adjungerad Stugfogde 073-941 31 17

- Christina Olmers, 073-687 12 16

- Birgitta Birko, 073-987 61 57

- Curth Axelsson, 070-243 34 55

- Kristina Bah, Suppleant 070-667 56 64

Om oss

Norra Järva Hembygdsförening är din hembygdsförening i Kista, Husby och Akalla. 1985 grundades föreningen och verksamheten är aktiv och utåtriktad. Vi samarbetar bland annat med Stockholms läns hembygdsförbund, Stockholms stadsmuséum, skolorna på Norra Järva och hembygdsföreningarna inom Stockholm och i grannkommunerna. Föreningens uppgift är att värna, vårda och visa hembygdens miljö och dess kulturarv samt föra det vidare till kommande generationer. Vi vill också vara en hembygdsförening i tiden och därför arbetar vi också i vår stadsdel Kista för en levande hembygd i nuet med kulturell mångfald. Vi lever ju ännu i ett nybyggarsamhälle. Vi vill ha goda kontakter med andra föreningar i vårt område. Vi är medlemmar i Arrangemangsgruppen Akalla By och Föreningssam Norra Järva. Vi vill också knyta goda kontakter med företagen på Norra Järva.

>>> Ta gärna del av våra stadgar

Välkommen som medlem!

 Vi vill gärna bli fler. Vi är intresserade av alla idéer, förslag om och synpunkter på hur vår verksamhet ska se ut i framtiden.

Som medlem får du 4 nummer varje år av vår medlemstidning Järvabygd. Tidningen innehåller intressanta och lärorika artiklar om Järvafältets fornminnen, om de gamla gårdarnas historia, om den vackra naturen på Järvafältet, om minnen från den tid då Järvafältet var militärt övningsområde och om Norra Järva och dess stadsdelar idag samt om framtiden och hur vi anser att man bäst bevarar kulturmiljön på Norra Järva.

I vår hembygdsgård - Mellangården i Akalla By kan du insupa den historiska atmosfären, dricka kaffe, titta på och köpa böcker mm, se hur människor levde förr och vilka verktyg och husgeråd de använde.

Du kan om du vill komma med i någon av våra arbetsgrupper, och skriva artiklar och debattinlägg i vår medlemstidning Järvabygd.

Medlemsavgiften är 175 kronor per år för enskild medlem.

Familjer betalar 250 kronor per år.

Medlem blir man enklast genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens

plusgirokonto nummer: 87 690-4.

Eller Swish-nr: 123 173 7451

Glöm inte att ange namn, adress och e-postadress och gärna telefonnummer på inbetalningen.